Dansk kultur

Cypern I halvmånens skygge

Cypern er ikke blot en middelhavsø med dejligt klima, smukke strande og spændende kirker. Øen er også hjemsted for en af de mest komplicerede, uløste konflikter i Europa, et spændingsfelt mellem øst og vest, samt skueplads for nogle af de værste menneskeretskrænkelser i Europas nyere historie.

Denne bog gennemgår Cyperns historie med vægt på tiden efter 2. verdenskrig og Tyrkiets invasion, kontrasten mellem det kristne syd og det kulturelt plyndrede nord, hvor over 500 kirker er plyndret for kunst og henstår i en tilstand af forfald.

Bogen giver også et overblik over de folkeretslige problemer, der ligger begravet i Cyperns fastgroede konflikt. Ud over et stort fotomateriale bygger bogen på et bredt udvalg af originale kilder, herunder Europarådets længe hemmeligholdte rapport fra 1976.

Price: 99,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Danmarks humor i lyst og nød

Forær dig selv morsomme timer med bogen, der svarer på, om der findes en særlig dansk humor.

En vandring med Dirch Passer, Shu-Bi-Dua, Storm P., Karen Blixen, Glistrup, H.C. Andersen, Jacob Haugaard, Kaj Munk, Holberg, ’Perlemor’, præster, politikere, Kurt Westergaard og mange andre giver svaret.

Dansk humor er som de svages våben blevet til af nød under modgang, krige og besættelser og har givet os dét skjulte sprog, som i dag kendetegner dansk humor og fællesskab.

Price: 199,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Kosovo – frontlinjen mellem kristendom og islam

Den sydserbiske provins Kosovo har en særlig betydning for både Serbien og den europæiske kristenhed. Det er her, at serbernes identitet som kristen nation blev stadfæstet. Stadfæstet i kampen mod islam, som ikke kun var én nations kamp, men hele den europæiske kristenheds kamp. Men stadfæstet også før islam. Det er nemlig her, at serberne siden 1200-tallet har rejst hundreder af kirker og klostre, som både udgør nogle af kirkekunstens mest værdifulde værker og et åndeligt center for hele Østkirken.

Yderligere beskrivelseMere information

I de seneste 30 år, men mest siden 1999, er den serbiske befolkning blevet fordrevet fra Kosovo, og over 150 kirker og klostre er blevet angrebet, sat i brand eller jævnet med jorden af det albanske mindretals separatistbevægelse. Dette markerer samtidig islams generobring af et gammelt kristent område i selve Europa – en generobring, som Vesten selv har støttet i form af krig og politiske beslutninger.

Kosovos skæbne er ikke kun en tragedie for det serbiske folk. Den er også en advarsel for det øvrige Europa.

Price: 120,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Racisme mod danskere

En faglig gennemgang og rystende eksempler fra den danske dagligdag om massevoldtægt, syreangreb, stening og voldelig fordrivelse af hjemløse, grønlændere, jøder, danskere og afsløringen af skandaløs dansk eftergivenhed overfor muslimsk pression: inddelingen af hele vort samfund i ”rene og urene” mennesker, dyr og ting.

Yderligere beskrivelseMere information

Vidste du?

 • At der er muslimske undervisningsbøger, som ”forbyder at følge dansk lov, der modstrider Koranen”, fordi danskere ”er af lavere kategori”.
 • Alle grønlændere evakueres fra Gjellerup pga. muslimske overgreb.
 • En fatwa opfordrer til at fordrive danskerne fra Nørrebro for at skabe ”et rent område, hvor ”Koranen og ikke urene politikere skal regere.”
 • Den højeste danske mufti udtaler, at ”voldtagne danske kvinder uden tørklæde selv bærer skylden, da de gør det rene samfund beskidt.”
 • 50% af alle hjemløse har oplevet overfald, vold og stening.
 • Danske børn på nogle folkeskoler ikke må spise pølser eller leverpostej, ej heller bære deres dåbskors - og jødiske børn ikke kan optages på disse pga. massive muslimske overgreb.
 • 67% af alle alvorlige forbrydelser i Kbh. begås af såkaldte indvandrere og 75% af ofrene er danske.
 • Løbesedler kalder til drab på danske jøder, og ”Allah ønsker ikke imødekommenhed, respekt eller tolerance mod danskere, som er de værste dyr”.
 • Gruppevoldtægter begås af indvandrere med samme kulturbaggrund, og ofrene stort set altid er danske piger.

Old Price: 229,00 DKK

Price: 159,00 DKK

You save: 70,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...
Salg

EU: Den rigtige historie – den skjulte dagsorden

Dette er en bog om EU, om EU’s historie og virkemåde, om det såkaldte ‘demokratiske underskud’ og den manglende respekt for medlemsstaternes suverænitet.

Det er en kritisk bog, der handler om den udemokratiske kultur, der har udviklet sig i EU, og hvordan systemet - ikke mindst EF-Domstolen - tager magten fra borgere og parlamenter i Unionens medlemslande. Det er en bog om de problemer, vore politikere ikke har haft mod til at konfrontere.

Og det er en bog med et klart budskab:
Vi er nødt til at finde en måde at få EU til at fungere efter demokratiske principper, inden den folkelige tillid til projektet svigter. Det haster. For uden tillid kan intet demokratisk EU bygges.

Price: 89,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

De binder os på mund og hånd

Kolonisering af andres land er genuin racisme, ikke mindst når kolonisatorerne betragter det land, de tager, som Allahs gave, og den oprindelige befolkning som urene og vantro og af mindre værdi.

Kolonisatorer kræver respekt og underdanighed.

Men hvad nu, hvis befolkningen hverken vil give respekt eller være underdanig? Og hvad om man slet ikke ønsker at give sit land væk til fremmede?

Er den, som forsvarer sit land, racist, eller er det den, som koloniserer det?

Bemærk:
Bogen er udsolgt i trykt form, men kan hentes gratis i PDF-format: Selve bogen her, omslaget her.

Har du glæde af vores gratis bøger, vil vi opfordre til at støtte foreningens arbejde med en donation. Det har stor værdi for os, uanset om beløbet er stort eller lille. Klik her for detaljer.

Price: 0,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Hvad vesten bør vide om Jihad

Jihad er et velkendt begreb fra islam. Ordet betyder oprindeligt ’anstrengelse’ og blev af Muhammed anvendt til at betegne anstrengelsen for at udbrede islam. Den løbende anstrengelse omfattede både voldelige og ikke-voldelige metoder, og det ofte debatterede spørgsmål om jihad er voldelig eller ej, kan passende besvares med: ”Når det er nødvendigt.”

Dette hæfte forklarer i to dele væsentlige aktuelle og historiske aspekter af jihad.

Yderligere beskrivelseMere information

Første del er en oversættelse af What Americans Needs To Know About Jihad. Hæftet er skrevet af islameksperten Robert Spencer, forfatter af ti bøger om islams historie og ideologi. Han er daglig leder af den kendte blog Jihad Watch.

Anden del: Jihad i historisk belysning er en kort gennemgang af centrale begivenheder i Muhammeds liv, der viser hvordan ’anstrengelsen’ for at udbrede islam blev udført i praksis. Med en usædvanlig blanding af kamp, list, trusler og diplomati lykkedes det Muhammed at udbrede islam til hele den arabiske halvø i løbet af et årti. Hans liv og gerning er et eksempel for islamister i dag, hvorfor kendskab til deres forbillede er nyttigt for nutidens forsvarere af demokrati og frihed.

Price: 40,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Muhammeds liv

Muhammeds liv er en fundamental del af islam og står som et eksempel for rettroende muslimer.

Alligevel er hans livshistorie forbløffende ukendt. I en tid med stigende interesse for islam, og hvor mange giver deres mening om forskellige aspekter af denne religion, finder vi det nyttigt at bidrage med et stykke dokumentation, der kan hjælpe til en saglig sammenligning mellem hovedreligionerne.

Her er samlet en stribe autentiske episoder fra Muhammeds liv, samlet af den arabiske forfatter Ibn Ishaq med støtte fra kalif Mansur i ca. 750 AD.

Episoderne dækker perioden helt fra Muhammeds tidlige barndom og kald til profet, over etableringen af islam i Medina, forholdet til jøder og andre stammer, og hans aktiviteter frem til hans død i 632 AD.

Price: 79,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Besat igen?

Danske modstandsfolk fortæller om deres oplevelser under krigen. Forfatteren trækker paralleller mellem de folk der var engageret i besættelsestidens modstandskamp og dem som nu går ind for en restriktiv indvandringspolitik.

Old Price: 229,00 DKK

Price: 159,00 DKK

You save: 70,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...
Salg

Moskeen og dens rolle i samfundet

For den, der opfatter islam som blot et trossystem, har denne bog, skrevet af forhenværende muslimer, afgørende nyt, der giver en helt ny forståelse af islams og moskeens funktion.

Her kan du læse om det islamiske syn på liv og religion, om moskeens funktion og betydning, og hvordan den kan påvirke alle i samfund, hvor islamiske institutioner og moskeer etableres. Bogen er detaljeret og grundigt dokumenteret og viser detaljer i islam, som de fleste i Vesten ikke kender til.

Derfor bør denne bog læses og tages alvorligt af muslimer såvel som ikke-muslimer.

Yderligere beskrivelseMere information

Om forfatterne:

Sam Solomon, der selv er konverteret fra islam til kristendommen, er ekspert i islam, idet han tidligere som lærd muslim har praktiseret islam. Som direktør for FFM (Fellowship of the Faith for Muslims) er han også en efterspurgt foredragsholder og forskningsvejleder og er tilknyttet mange kristne institutioner for teologi og uddannelse, herunder RZIM (Ravi Zacharaias International Ministries). Han er meget populær på grund af sit arbejde som menneskeretsaktivist og har forsvaret forfulgte kristne i mange lande. Han har været indkaldt som rådgiver af britiske og europæiske parlamentsmedlemmer i Westminster og i Bryssel, samt af medlemmer af USA’s kongres i Washington. Sam Salomon har skrevet mange tankevækkende bøger samt mange artikler om forholdet mellem kristne og muslimer.

Elyias Alamaqdisi er en selvlærd ekspert, der har fået udgivet adskillige bøger. Han bidrager regelmæssigt på mange internetsider, hvor han redegør for de komplicerede islamiske belæringer. Han er en flittig skribent og debattør.

Price: 40,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Kvindelig modstand

5 kvinder viser her, hvad kvindelig modstand er i kampen mod totalitære ismer. Deres mod og kamp er et håb for hele verden.

Bemærk:
Bogen er udsolgt i trykt form, men kan hentes gratis i PDF-format: Selve bogen her, omslaget her.

Har du glæde af vores gratis bøger, vil vi opfordre til at støtte foreningens arbejde med en donation. Det har stor værdi for os, uanset om beløbet er stort eller lille. Klik her for detaljer.

Yderligere beskrivelseMere information

I bogen kan du læse om:

Bente Køhnke gik som 14 årig ind i modstandkampen mod nazismen - mod atomvåben og sidst mod islams totalitarisme.

Suzanne Zeller-Hirzel, der som en af de få af den tyske modstandsgruppe ”Die weiße Rose” overlevede og i dag kæmper i fredsbevægelsen Pax Europa mod islamiseringen af Europa.

Sophie Scholl blev som ganske ung henrettet for at have delt løbesedler ud mod nazismen. Ordlyden kostede hende livet, men de samme ord passer i uhyggelig grad også på vor tid.

Mina Ahadi har i Tyskland grundlagt en forening for muslimer, der har forkastet islam og åbent står frem og begrunder deres beslutning. Mange har måttet skifte navn, andre lever under jorden. Her er en kvinde, som ikke er bange for at dø for demokrati og frihed.

Shariadommeren og kvindesagsforkæmperen Nagla al Iman udfordrer islams lov om at dræbe alle, der falder fra islam. Hun viser for hele verden et ufatteligt mod ved åbent at stå frem og forkaste islam. Hun bekender sig nu som kristen. Overlever hun?

Price: 0,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Børnenes Kulturbog

Børnenes Kulturbog er en kærkommen hjælp til familien til at videregive vor kulturskat til de små via hygge, sang og leg. Gaven til alle børn og familier.

 • Danske børnesange
 • Rim og remser
 • Gamle danske lege
 • Børnenes tegneskole
 • Molbohistorier
 • Danske folkeeventyr
 • Børnenes Emma Gad
 • Aftenbøn
 • Godnatsange

Og meget mere...

Price: 199,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Kristenforfølgelser i verden

Denne bog viser islams varierede og mangeartede undertrykkelse og forfølgelse af kristne overalt i verden.

Enhver falsk, politisk korrekt og naiv forestilling om fred og dialog med islam og respekt for islam gennemhulles for alle, der ikke vender sandheden ryggen.

Bogens opgave er at give et sandt billede af en trist virkelighed med henblik på at ændre denne virkelighed.

Yderligere beskrivelseMere information

Men bogen stopper ikke her. Marxismens undertrykkelse behandles. Det hinduistiske kastesystems undertrykkelse behandles. Og at USA’s ledelse er pengenes tjener behandles med flere eksempler.

Bogen er heller ikke politisk korrekt om sekulariseringsinteresserne for de europæere, der ønsker alt åndeligt ud af det offentlige rum. Den psykologiske forfølgelse af kristne i Europa fremhæves.

Opmærksomheden henledes på kulturradikalismens underminering af Europas nationale og åndelige grundlag. Når islam kan trænge ind i Europa, skyldes det kulturradikalismens åndelige underminering af Europa.

Old Price: 149,00 DKK

Price: 74,50 DKK

You save: 74,50 DKK

Loading Opdaterer kurv...
Salg

Erobring og besættelse

Denne bog består af muslimske originaldokumenter udgivet i Danmark.

“At få børn er meget vigtigt for, at vi kan indtage landet. Det sker gennem børnefødsler, og socialkontoret betaler jo. Hvad de tyrkiske mænd ikke klarede, da de skulle erobre Wien, det klarer nu vi. Det er vi Allah skyldig. Vi føder jer kaput.”

Bemærk:
Bogen er udsolgt i trykt form, men kan hentes gratis i PDF-format: Selve bogen her, omslaget her.

Har du glæde af vores gratis bøger, vil vi opfordre til at støtte foreningens arbejde med en donation. Det har stor værdi for os, uanset om beløbet er stort eller lille. Klik her for detaljer.

Yderligere beskrivelseMere information

Mere om bogen og forfatteren:

“Til Danmarks indvandrere: Forplant jer! Integrationen af indvandrere og flygtninge i Danmark er mislykkedes. Kun når de danske indvandrere opnår en kritisk masse, vil de blive taget seriøst. Til indvandrerne er mit budskab klart: Få flere børn!”

“At muslimerne får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet osv., kan I kun takke jer selv for. Den kloge narrer den mindre kloge.”

“Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. De forlader deres hjemlande for at vinde Europa for islam. Målet er et islamisk land. For at nå målet følges strategien: skridt for skridt. Udvandring er et fundamentalt princip i islam. Udvandring er lig med jihad, hellig krig. Er Allahs ord ikke vid nok for jer, at I kan udvandre?” Koranen 4.97. “De, som tror og udvandrer og med deres gods og med blod kæmper for Allahs sag, de vil sejre.” Koranen 9.20.

Rolf Slot-Henriksen er en af de danske teologer, som har skrevet flest fagbøger om islam - herunder den første danske Korankommentar, et internetleksikon om islam, Jihad som hellig krig, Islams renhedsforskrifter og Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark.

Price: 0,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Andalusien

Denne bog handler om fortidens og nutidens HOLDNING til den arabisk-muslimske besættelse af Spanien fra 711 til 1492. Muslimerne kaldte landet Al-Andalus, deraf Andalusien. Det er bogens opgave at afsløre både datidens og især nutidens dhimmiholdning (underkastelse til islams krav) til den muslimske besættelse af Spanien, der ofte virkelighedsfjernt forskønnes.

Bemærk:
Bogen er udsolgt i trykt form, men kan hentes gratis i PDF-format: Selve bogen kan hentes her, omslaget her.

Har du glæde af vores gratis bøger, vil vi opfordre til at støtte foreningens arbejde med en donation. Det har stor værdi for os, uanset om beløbet er stort eller lille. Klik her for detaljer.

Yderligere beskrivelseMere information

Bogen gør også opmærksom på, at myten om den muslimske videnskabelige opblomstring i Spanien er falsk. Manges dhimmi-holdning til Spaniens fortid er parallel til deres dhimmi-holdning til Europa i nutiden.

Price: 0,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Kosovo opklaringsmission

I 1999 indledte NATO og USA en bombekampagne mod Serbien for at tvinge den serbiske hær ud af Kosovo og etablere et multietnisk samfund med gensidig respekt og fred mellem befolkningsgrupperne.

Trods udstationering af NATO-tropper fra mange lande er der siden 1999 ødelagt mindst 150 kirker og klostre i provinsen, ikke mindst under den såkaldte ‘Kosovo Krystalnat’ 18.-19. marts 2004.

Bemærk:
Bogen er udsolgt i trykt form, men kan hentes gratis i PDF-format: Selve bogen her, omslaget her.

Har du glæde af vores gratis bøger, vil vi opfordre til at støtte foreningens arbejde med en donation. Det har stor værdi for os, uanset om beløbet er stort eller lille. Klik her for detaljer.

Yderligere beskrivelseMere information

I sommeren 2004 sendte Religious Freedom Coalition en opklaringsmission til Kosovo for at besigtige skaderne og vurdere konsekvenserne af den førte politik. Dette er deres rapport.

Price: 0,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Kristenforfølgelser i Verden 1

Denne bog viser islams varierede og mangeartede undertrykkelse og forfølgelse af kristne overalt i verden.

Enhver falsk, politisk korrekt og naiv forestilling om fred og dialog med islam og respekt for islam gennemhulles for alle, der ikke vender sandheden ryggen.

Bogens opgave er at give et sandt billede af en trist virkelighed med henblik på at ændre denne virkelighed.

Bemærk:
Bogen er udsolgt i trykt form, men kan hentes gratis i PDF-format: Selve bogen her, omslaget her.

Har du glæde af vores gratis bøger, vil vi opfordre til at støtte foreningens arbejde med en donation. Det har stor værdi for os, uanset om beløbet er stort eller lille. Klik her for detaljer.

Yderligere beskrivelseMere information

Men bogen stopper ikke her. Marxismens undertrykkelse behandles. Det hinduistiske kastesystems undertrykkelse behandles. Og at USA’s ledelse er pengenes tjener behandles med flere eksempler.

Bogen er heller ikke politisk korrekt om sekulariseringsinteresserne for de europæere, der ønsker alt åndeligt ud af det offentlige rum. Den psykologiske forfølgelse af kristne i Europa fremhæves.

Opmærksomheden henledes på kulturradikalismens underminering af Europas nationale og åndelige grundlag.

Når islam kan trænge ind i Europa, skyldes det kulturradikalismens åndelige underminering af Europa. At betragte religion som problemet er en sekulariseringsfejltagelse.

Price: 0,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Tyrkiets Folkemord

Denne lille bog giver en oversigt over de folkemord, som Tyrkiet har begået i tidsrummet 1876-1955. Alene folkemordet på armenierne kostede 1,5 millioner mennesker livet.

At omtale disse forfærdelige massakrer koster fra i år 2005 i Tyrkiet en fængselsstraf på op til 10 år. Der er fremdeles stærke kræfter, der ønsker, at Islam skal dominere verden - også i Tyrkiet.

Price: 50,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

H.C. Andersen – en perle i dansk kristen kultur

Dansk Kulturs blad her lige før jul i 2005 har H.C.Andersen som tema. Men hvorfor nu det? Han er vel godt nok kendt i forvejen, kunne man spørge? Ganske vist er H.C. Andersen meget kendt. Men er det nu også den egentlige H.C. Andersen, der er kendt? En gang imellem synes det som om, at det er en tidstilpasset H.C. Andersen, der er kendt!

Han var dybt rodfæstet i dansk og kristen kultur, og han har med sin internationale horisont og store rejseinteresse til fulde bevist, at rodfæstethed ikke har noget med primitivitet eller manglende horisont at gøre, men tværtimod er forudsætningen for en dybere horisont.

Bemærk:
Bogen er udsolgt i trykt form, men kan hentes gratis i PDF-format: Selve bogen her, omslaget her.
Har du glæde af vores gratis bøger, vil vi opfordre til at støtte foreningens arbejde med en donation. Det har stor værdi for os, uanset om beløbet er stort eller lille. Klik her for detaljer.

Yderligere beskrivelseMere information

Men tidens kulturradikale magthavere har forsøgt at vende alting på hovedet. Derfor har kulturradikalismen forsøgt åndeligt, kulturelt og nationalt at nedtone H.C. Andersen ved blandt andet at gøre ham banal og forsøge at skubbe hans budskab til de voksne i baggrunden. De har endvidere forsøgt at pålyve ham ting, der var ham aldeles fremmed, så som homoseksualitet. De har også forsøgt at dreje fokus væk fra den egentlige H.C. Andersen ved at komme med forskellig vidtløftig snak om hans slægtsafstamning. Dette er sket både ved at dreje lidt på præsentationen af forfatterskabet som helhed og ved at lade dele af forfatterskabet glide ud i glemsel.

I dette blad vil vi derfor trykke fire eventyr, som kulturradikalismen aldrig lader medierne omtale, og som den aldrig lader trykke, med mindre den er tvunget til det ved præstigeudgaver af H.C. Andersens samlede værker.

De fire eventyr: „Jødepigen“, „På den yderste dag“, „Anne Lisbeth“ og „Pigen, som trådte på brødet“ slår H.C. Andersens nære forhold til den kristne tro fast med syvtommersøm. Og da han ikke var religionsneutral, er den egentlige H.C. Andersen naturligvis heller ikke politisk korrekt i dag.

I en tale i 1858 sagde H.C. Andersen: „I England i den kongelige Marine, er der gjennem alt Tougværket, i Småt og i Stort, en rød Traad, der antyder, at det tilhører Kronen. Gjennem alle Menneskers Liv og Levnet gaaer der ogsaa en Traad, en usynlig Traad, der viser, at vi tilhører Gud. At finde denne traad i Smaat og i Stort, i vort eget Liv i alt uden om os, det skal Digtekunsten hjælpe os til, og den kommer frem i mange Skikkelser.“

Det er vort håb med artiklerne i dette blad at vise lidt hen til, hvem den egentlige H.C. Andersen i virkeligheden var.

Price: 0,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Muslimske landes behandling af mindretal

Tre kristne kvinder på Java, der drev en børneklub, blev dømt til fængsel for at have taget imod islamiske børn med forældrenes tilladelse. Den skrigende hob uden for retslokalet truede med at slå kvinderne ihjel, hvis de blev frifundet. Man havde sågar bragt kister med!

Cecilia Holland blev den 14. april 2004 tildelt 40 piskeslag og givet en bøde på 40 dollars (tre måneders løn) af den islamiske Sizana domstol i Sudans hovedstad Khartoum, fordi hun ikke havde båret det islamiske tørklæde offentligt.

Theresa er kidnappet i Cairo, og hendes bortfører vil tvinge hende over til islam.

Bemærk:
Bogen er udsolgt i trykt form, men kan hentes gratis i PDF-format: Selve bogen her, omslaget her.

Har du glæde af vores gratis bøger, vil vi opfordre til at støtte foreningens arbejde med en donation. Det har stor værdi for os, uanset om beløbet er stort eller lille. Klik her for detaljer.

Price: 0,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Sveriges Tragedie

Denne bog viser på en afbalanceret måde, at Sverige har mistet sin selvopholdelsesdrift, og at landet derfor glider hen imod et forfærdeligt nationalt, folkeligt og åndeligt sammenbrud, et sammenbrud, der også truer Norge og Danmark.

En 5. kolonne sidder internt på magten i Sverige, og den importerer en ekstern 5. kolonne til landet. I denne situation har Sverige brug for både et folkeligt og åndeligt oprør mod nedbrydningen af landet. Resten af EU er også hårdt truet.

Bemærk:
Bogen er udsolgt i trykt form, men kan hentes gratis i PDF-format: Selve bogen her, omslaget her.

Har du glæde af vores gratis bøger, vil vi opfordre til at støtte foreningens arbejde med en donation. Det har stor værdi for os, uanset om beløbet er stort eller lille. Klik her for detaljer.

Price: 0,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

De nazistiske rødder til palæstinensisk nationalisme

Dette hæfte handler om had. Det handler om had mod en minoritet, der i forvejen har gået meget igennem, nemlig jøderne. Og det handler om, hvordan det had, der udløste en af de største katastrofer i det 20. århundrede, er transplanteret til det område i Mellemøsten, hvor jøderne troede, de endelig kunne leve i fred.

Bemærk:
Bogen er udsolgt i trykt form, men kan hentes gratis i PDF-format: Selve bogen her, omslaget her.

Har du glæde af vores gratis bøger, vil vi opfordre til at støtte foreningens arbejde med en donation. Det har stor værdi for os, uanset om beløbet er stort eller lille. Klik her for detaljer.

Yderligere beskrivelseMere information

Indirekte handler hæftet også om et håb. Netop fordi dette had er tilført udefra, må det være muligt at identificere og fjerne det uden at såre nogen religiøse følelser blandt palæstinenserne.

Det var en del af Oslo-aftalerne, at dette had skulle fjernes fra skolebøger, boghandler, kort og massemedier. Meningen var at holde op med at undervise i had, for had er roden til krig. Dette punkt i Oslo-aftalerne blev accepteret af det palæstinensiske selvstyre, men aldrig ført ud i livet. Anti-jødisk litteratur, skolebøger og fjernsynsudsendelser er stadig udbredt i de omkringliggende arabiske lande.

Vi kunne gøre vores hjælp til palæstinenserne afhængige af, at de aktivt udrydder det jødehad, der stadig udtrykker sig i mistro, fjendtlighed og vold, men har af uforståelige grunde ikke gjort det. Det kan kun skyldes uvidenhed om hadets oprindelse og natur og en manglende forståelse for, at det er aldeles muligt at komme det til livs.

Andre bøger har dokumenteret problemet og dets rødder langt mere omfattende, men det er vores håb, at vi med denne kompakte fremstilling hjælper til at opnå, hvad der må være ethvert ordentligt menneskes mål i betragtning af jødernes lidelser og holocaust: Aldrig igen!

Price: 0,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...

Andalusien (Duplicate)

Denne bog handler om fortidens og nutidens HOLDNING til den arabisk-muslimske besættelse af Spanien fra 711 til 1492. Muslimerne kaldte landet Al-Andalus, deraf Andalusien. Det er bogens opgave at afsløre både datidens og især nutidens dhimmiholdning (underkastelse til islams krav) til den muslimske besættelse af Spanien, der ofte virkelighedsfjernt forskønnes.

Bemærk:
Bogen er udsolgt i trykt form, men kan hentes gratis i PDF-format: Selve bogen kan hentes her, omslaget her.

Har du glæde af vores gratis bøger, vil vi opfordre til at støtte foreningens arbejde med en donation. Det har stor værdi for os, uanset om beløbet er stort eller lille. Klik her for detaljer.

Yderligere beskrivelseMere information

Bogen gør også opmærksom på, at myten om den muslimske videnskabelige opblomstring i Spanien er falsk. Manges dhimmi-holdning til Spaniens fortid er parallel til deres dhimmi-holdning til Europa i nutiden.

Price: 0,00 DKK

Loading Opdaterer kurv...